Học sinh tiêu biểu

Học sinh tiêu biểu

Học sinh tiêu biểu

Học sinh tiêu biểu

Hoàng Phương Anh

10/03/2020

Hoàng Phương Anh tìm đến Trung Tâm Luyện Thi Trần Công Diêu là nơi ôn thi uy tín THPT Quốc Gia, luyện thi đại học số 1 TPHCM để học với mục tiêu vào được các ĐH Top 1 của Việt Nam. Phương Anh đã đậu được vào ngôi trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch để trở thành bác sĩ tương lai!

Lan Anh

10/03/2020

Lan Anh tìm đến Trung Tâm Luyện Thi Trần Công Diêu là nơi ôn thi uy tín THPT Quốc Gia, luyện thi đại học số 1 TPHCM để học với mục tiêu vào được các ĐH Top 1 của Việt Nam. Lan Anh đã đậu được vào ngôi trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch để trở thành bác sĩ tương lai!

Hân Hân

10/03/2020

Hân Hân tìm đến Trung Tâm Luyện Thi Trần Công Diêu là nơi ôn thi uy tín THPT Quốc Gia, luyện thi đại học số 1 TPHCM để học với mục tiêu vào được các ĐH Top 1 của Việt Nam. Hân đã đậu được vào ngôi trường Y Dược TPHCM, ngôi trường ĐH hàng đầu của VN.

Lê Khang

10/03/2020

Lê Khang tìm đến Trung Tâm Luyện Thi Trần Công Diêu là nơi ôn thi uy tín THPT Quốc Gia, luyện thi đại học số 1 TPHCM để học với mục tiêu vào được các ĐH Top 1 của Việt Nam. Lê Khang đã đậu được vào ngôi trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch để trở thành bác sĩ tương lai!

Hotline tư vấn: 033 864 5228
Zalo
Zalo
giohang0