SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12

SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12

SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12

SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng: Còn hàng (400 TRANG)
Tác giả:

 Trần Công Diêu ( chủ biên )

Vận chuyển tới:
Phí vận chuyển:
90.000đ 99.000đ
Mô tả Trung tâm luyện thi uy tín Trần Công Diêu xin giới thiệu cuốn sách chuyên sâu về hình học không gian Super Môn Toán - Tập 1. Hình Học Không Gian 11 & 12 do nhóm tác giả Trần Công Diêu biên soạn đến quý thầy cô và các em học sinh. Đây là một cuốn sách dành cho các em mới lên lớp 11, 12 học theo chương trình trên lớp, ôn thi tốt nghiệp THP, ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giáo viên tham khảo chuyên sâu về hình học không gian. Sách có đủ các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao của môn hình học không gian.
Lượt xem: 4100

4.3/5

Đánh giá sản phẩm

Trung tâm luyện thi uy tín Trần Công Diêu xin giới thiệu cuốn sách chuyên sâu về hình học không gian Super Môn Toán - Tập 1. Hình Học Không Gian 11 & 12 do nhóm tác giả Trần Công Diêu biên soạn đến quý thầy cô và các em học sinh. Đây là một cuốn sách dành cho các em mới lên lớp 11, 12 học theo chương trình trên lớp, ôn thi tốt nghiệp THP, ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giáo viên tham khảo chuyên sâu về hình học không gian. Sách có đủ các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao của môn hình học không gian.

 

Bộ SUPER MÔN TOÁN gồm các tập:

 

- Tâp 1. Hình Học Không Gian 11 & 12.

- Tập 2. Giải Tích 11 & 12.

- Tập 3. Kinh nghiệm giải nhanh bộ đề ôn thi TNTHPT. 

 

Cuốn sách SUPER MÔN TOÁN tập 1 bao gồm 9 chủ đề:

 

CHỦ ĐỀ 1. QUAN HỆ SONG SONG....................................................................... 7

1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT............................................................................................................................................................................. 7

2. CÁC DẠNG TOÁN............................................................................................................................................................................ 10

3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN....................................................................................................................................................................... 21

4. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI................................................................................................................................................................. 26

 

CHỦ ĐỀ 2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC.................................................................... 47

1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT.......................................................................................................................................................................... 47

2. CÁC DẠNG TOÁN............................................................................................................................................................................ 51

3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN....................................................................................................................................................................... 73

4. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI................................................................................................................................................................. 84

 

CHỦ ĐỀ 3. GÓC TRONG KHÔNG GIAN........................................................... 102

1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT........................................................................................................................................................................ 102

2. CÁC DẠNG TOÁN.......................................................................................................................................................................... 104

3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN..................................................................................................................................................................... 120

4. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI.............................................................................................................................................................. 132

 

CHỦ ĐỀ 4. KHOẢNG CÁCH.............................................................................. 159

1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT........................................................................................................................................................................ 159

2. CÁC DẠNG TOÁN.......................................................................................................................................................................... 160

3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN..................................................................................................................................................................... 180

4. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI.............................................................................................................................................................. 197

 

CHỦ ĐỀ 5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN............................................................ 203

1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT........................................................................................................................................................................ 203

2. CÁC DẠNG TOÁN.......................................................................................................................................................................... 207

3. BÀI TẬP TỰ LUYỆN..................................................................................................................................................................... 240

4. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI.............................................................................................................................................................. 250

 

CHỦ ĐỀ 6. PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ THỂ TÍCH................................................ 268

1. CÁC TÍNH CHẤT VÀ VÍ DỤ MINH HỌA.............................................................................................................................. 268

2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN..................................................................................................................................................................... 278

3. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI.............................................................................................................................................................. 286

 

CHỦ ĐỀ 7. CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CA0  .........................301

1. ĐỀ BÀI............................................................................................................................................................................................... 301

2. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.............................................................................................................................................. 313

 

CHỦ ĐỀ 8. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA................................................................. 355

1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1...................................................................................................................................................................... 355

2. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2...................................................................................................................................................................... 362

3. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3...................................................................................................................................................................... 369

4. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4...................................................................................................................................................................... 377

5. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5...................................................................................................................................................................... 385

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................... 392

 

Mỗi chủ đề gồm các phần

1. Cơ sở lí thuyết: trong phần này các tác giả nêu ra các định nghĩa, định lí từ đó dẫn dắt và giải thích kĩ hơn bằng các ví dụ tương ứng để bạn đọc có thể dễ hình dung hơn.

2. Các dạng toán: phần này trình bày các dạng toán của chủ đề bao gồm các bài toán, phương pháp giải, các ví dụ mình họa, các chú ý nếu có cùng những phân tích về bài toán, dạng toán của các tác giả.

3. Bài tập rèn luyện: phần này cung cấp các bài tập theo mức độ (bài tập mức 1-2, bài tập mức 3-4) cuối cùng của phần này là bảng đáp án cho tất cả các câu hỏi có trong mục.

4. Gợi ý giải: phần này giúp bạn đọc có gợi ý giải cho các câu hỏi phức tạp cũng như các câu hỏi khó.

 

SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12

SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12

SUPER MÔN TOÁN - TẬP 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 & 12

Hotline tư vấn: 033 864 5228
Zalo
Zalo
giohang0
./templates/product_detail_tpl.php